Badełek Rokita

Zespół

Piotr Badełek – adwokat, wpisany na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, stypendysta programu Socrates- Université de Bourgogne we Francji. Preferuje praktykę w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, medycznego, cywilnego i prawa pracy.

Jerzy Rokita – adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, w zakresie swojej działalności prowadzi obsługę podmiotów z zakresu branży budowlanej, praktyk w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz prawa cywilnego i karnego, wielokrotnie reprezentował swoich Klientów przed KIO, zajmuje się obsługą prawną syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Magdalena Sus – Badełek – adwokat, wpisana na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, preferuje praktykę w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, karnego, odszkodowań, windykacji należności.

Elżbieta Rokita – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, prawa inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, posiada doświadczenie jako in house lawyer w grupie kapitałowej spółek działających w branży budowlanej, energetycznej i ochrony środowiska, gdzie zajmowała się m.in. obsługą procesu inwestycji użyteczności publicznej.